Sitwayènte nan Saint Lucia Pwojè Enterprise

Sitwayènte nan Saint Lucia Pwojè Enterprise


Kabinè Minis la ap konsidere pwojè antrepriz yo dwe enkli sou lis la apwouve pou Sitwayènte a pa Pwogram Envestisman.

Pwojè antrepriz apwouve yo tonbe nan sèt (7) gwo kategori:

  1.  Restoran espesyal yo
  2.  Pò Cruise ak Marinas
  3.  Agro-pwosesis plant yo
  4.  Pwodwi famasetik yo
  5.  Pò, pon, wout ak otowout
  6.  Rechèch enstitisyon yo ak fasilite yo
  7.  Inivèsite lanmè yo

Yon fwa apwouve pwojè antrepriz la vin disponib pou envestisman ki kalifye nan men aplikan pou sitwayènte pa envestisman. 

Sitwayènte nan Saint Lucia Pwojè Enterprise

Yon fwa yo te apwouve yon aplikasyon pou sitwayènte pa vle di nan yon envestisman nan yon pwojè antrepriz apwouve, envestisman sa a minimòm yo mande yo:

1 Opsyon - Yon sèl aplikan.

  • Yon envestisman minimòm de US $ 3,500,000

2 Opsyon - Plis pase yon sèl aplikan (antrepriz).

  • Yon envestisman minimòm de $ 6,000,000 dola ameriken ak chak aplikan kontribye pa mwens pase US $ 1,000,000