Sitwayènte Saint Lucia Gouvènman Bon

Sitwayènte Saint Lucia Gouvènman Bon


Sitwayènte pa envestisman ka fèt nan achte nan ki pa Peye-enterè ki bay bon Gouvènman. Bon sa yo dwe anrejistre epi yo rete nan non aplikan an pou yon peryòd kenbe senk (5) ane apati dat premye pwoblèm nan epi yo pa atire yon to enterè.

Sitwayènte Saint Lucia Gouvènman Bon

Yon fwa yo te apwouve yon aplikasyon pou sitwayènte pa vle di nan yon envestisman nan obligasyon gouvènman an, envestisman sa a minimòm yo mande yo:

  • Aplikan pou aplike pou kont li: 500,000 dola ameriken
  • Aplikan k ap aplike ak mari oswa madanm: US $ 535,000
  • Aplikan ki aplike ak mari oswa madanm ak jiska de (2) lòt depandan ki kalifye: US $ 550,000
  • Chak anplis ki kalifye depandan: US $ 25,000